Payrolling

Wat houdt de dienstverlening payrolling in?

Onze payrollservice staat gelijk aan uitzenden met als grootste verschil dat u zelf de werving en selectie van het personeel verzorgt. Uw tijdrovende salaris- en personeelsadministratie, verplichtingen, afdrachten en uiteraard de verloning van de medewerkers besteedt u uit aan HelloFlex People 300 BV (KvK 32136746), handelend onder de naam BaanZeker Services .

Met deze service nemen wij uw medewerkers middels een uitzendovereenkomst met uitzendbeding op de payroll. HelloFlex People 300 BV, handelend onder de naam BaanZeker Services wordt dan formeel gezien de werkgever van de medewerkers. U als opdrachtgever houdt echter wel de touwtjes in handen.

De werknemer werkt onder uw directe leiding en toezicht. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de belangrijkste kernzaken zelf te bepalen, zoals het aannemen van nieuwe werknemers, de inschaling voor wat betreft het salaris en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Voor wie is die dienstverlening payrolling interessant?

Payrolling is in feite interessant voor elke organisatie met personeel of een organisatie die voornemens is nieuw personeel aan te nemen.

Uw voordelen van de dienstverlening payrolling:

  • Alleen de gewerkte uren worden betaald.
  • De ziektekosten en/of uitbetalingen tijdens vakantieperiodes liggen bij BaanZeker Services.
  • De personeelskosten zijn vooraf bekend.
  • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur.
  • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) zijn niet meer van toepassing.

Overeenkomst

HelloFlex People 300 BV, handelend onder de naam BaanZeker Services zal samen met de medewerker een uitzendovereenkomst op payrollbasis aangaan onder de door de opdrachtgever overeengekomen voorwaarden. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de payrollmedewerker zijn geregeld in de CAO van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Bij de opdracht tussen opdrachtgever en HelloFlex People 300 BV, handelend onder de naam BaanZeker Services worden afspraken gemaakt over zaken als de arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd. Op deze overeenkomst van opdracht zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Verloning

Volgens door HelloFlex People 300 BV opgesteld jaarschema wordt er 4-wekelijks salaris uitbetaald aan de medewerker. Per week, uiterlijk op dinsdag na een gewerkte week ontvangt BaanZeker een urenschema waarop de daadwerkelijk gewerkte uren per medewerker worden vermeld. Bij het beëindigen van de uitzending zal de medewerker een eindafrekening ontvangen.

Interesse?

Mocht u onder andere geïnteresseerd zijn in de dienstverlening Payrolling maar nog een aantal vragen hebben? Schroom niet en neem  voor verdere informatie contact op met BaanZeker.

Postbus 233 | 6040 AE Roermond
T. 0475-856600 | M. 06-46977484
www.baan-zeker.nl
info@baan-zeker.nl