Uitzenden

Wat houdt de dienstverlening uitzenden in?

Uitzenden is het op flexibele basis ter beschikking stellen van een arbeidskracht aan de opdrachtgever. De wet Flexibiliteit & Zekerheid, waarbij de fasesystematiek is opgenomen, dient zowel bij payrolling als bij uitzenden als uitgangspunt. Op een uitzending is het uitzendbeding van toepassing hetgeen inhoudt dat zowel HelloFlex People 300 BV (KvK 32136746), handelend onder de naam BaanZeker Services als de opdrachtgever niet vastzitten aan een opzegtermijn indien één der partijen de terbeschikkingstelling tussentijds wenst te beëindigen.

Voor wie is de dienstverlening uitzenden interessant?

Voor werkgevers die om welke reden dan ook, geen (vast of tijdelijk) contract kunnen of willen aanbieden aan (nieuw) personeel. Ook wanneer er behoefte is aan tijdelijk gespecialiseerd personeel of wanneer er sprake is van een piekperiode, is het inlenen van uitzendkrachten een interessante optie.

Uw voordelen van de dienstverlening uitzenden:

  • Alleen de gewerkte uren worden betaald.
  • De ziektekosten en/of uitbetalingen tijdens vakantieperiodes liggen bij BaanZeker Services.
  • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbodienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) zijn niet meer van toepassing.
  • Wanneer de opdracht wordt afgerond, bent u niet meer gebonden aan de uitzendkracht.
  • U als opdrachtgever heeft de mogelijkheid een uitzendkracht over te nemen na de afgesproken uitzendtermijn.

Interesse?

Mocht u onder andere geïnteresseerd zijn in de dienstverlening Uitzenden maar nog een aantal vragen hebben? Schroom niet en neem voor verdere informatie contact op met BaanZeker.

Postbus 233 | 6040 AE Roermond
T. 0475-856600 | M. 06-46977484
www.baan-zeker.nl
info@baan-zeker.nl