Werving & Selectie

Wat houdt de dienstverlening werving & selectie in?

Veel HR Managers, directeuren, filiaalmanagers enz. zijn prima in staat om hun eigen personeel te werven en te selecteren. Een goed werving- en selectieproces is strategisch belangrijk voor ondernemingen om concurrerend te blijven, doordat het onderscheid wordt gemaakt door het talent dat aanwezig is. Dit heeft immers een directe impact op de bedrijfsresultaten. Maar wellicht kunt u zich beter de volgende vraag stellen:

Waarom zou ik mijn kostbare tijd besteden aan het werven en selecteren van personeel?

BaanZeker is een arbeidsbemiddelaar die onder andere de dienstverlening Werving & Selectie aanbiedt. Werving en selectie, ook wel Recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van uw organisatie of onderneming. Het werven en selecteren van personeel is een vak en kost veel tijd. Dus wellicht is het een optie om dit uit te besteden en u volledig te concentreren op uw corebusiness.

Welke taken neemt BaanZeker van u over?

BaanZeker verzorgt de werving en selectie van kandidaten voor de aangegeven functie. Selectie vindt enerzijds plaats aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheid en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie. Anderzijds aan de hand van de bij BaanZeker bekende hoedanigheden en kundigheden van kandidaten.

  • BaanZeker kan indien gewenst ondersteuning bieden bij het opstellen van een functieprofiel.
  • Wervingskanalen worden in kaart gebracht.
  • Indien overeengekomen zal een media voorstel worden uitgewerkt.

Uw voordelen van de dienstverlening werving & selectie:

  • Tijdwinst: een uitbesteding via BaanZeker vraagt om een investering, maar zelf doen kost minstens zo veel en waarschijnlijk zelfs wel meer.
  • Expertise winst: u hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. BaanZeker beschikt over de juiste processen, methoden, wervingskanalen, kandidaten databases, enz.
  • Spiegelen met een externe expert over de functie en de persoon die hierbij past; dit geeft wellicht een verbeterd of zelfs een nieuw beeld over de functie.
  • Een professionele selectie van kandidaten.

Wat kost de dienstverlening werving & selectie?

Voor de dienst Werving & Selectie (Arbeidsbemiddeling) geldt een fee berekend over het bruto jaarsalaris (incl. 8 % vakantietoeslag). De fee wordt in twee termijnen betaald:
- 1/2 bij aanvang dienstverband;
- 1/2 na voortzetting dienstverband na de proeftijd van 1 maand.

Interesse?

Mocht u onder andere geïnteresseerd zijn in de dienstverlening Werving & Selectie maar nog een aantal vragen hebben? Schroom niet en neem voor verdere informatie contact op met BaanZeker.

Postbus 233 | 6040 AE Roermond
T. 0475-856600 | M. 06-46977484
www.baan-zeker.nl
info@baan-zeker.nl