Ga voor zeker, punt

OUTPLACEMENT

Wat houdt de Outplacement nu eigenlijk in?

Mensen zullen om verschillende redenen hun loopbaan plotseling onderbreken. Hierbij kan gedacht worden aan een fusie of reorganisatie bij de werkgever. Maar ook een arbeidsconflict tussen de werkgever en de werknemer kan ertoe leiden dat u afscheid van elkaar wilt of moet nemen.

Bent u bereid om uw werknemer gedurende een overeengekomen periode begeleiding te bieden naar een nieuwe werkomgeving? In de praktijk blijkt dit immers de meest moeilijke taak van een manager te zijn. Het is een lastige balans tussen persoonlijke gevoelens en behoeften van de organisatie.

Welke taken neemt BaanZeker van u over?

BaanZeker neemt dit traject graag van u over. Wij begeleiden uw medewerker middels een overzichtelijk stappenplan naar een werkplek extern. Uiteraard mag u verwachten dat in dit traject maatwerk wordt geleverd voor u en uw medewerker. BaanZeker voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Zo nodig zal BaanZeker (delen van) het werk door derden laten uitvoeren. Indien er bijzonderheden zijn, zullen wij u daar tijdig over informeren.

Resultaat

Het outplacementtraject is gericht op toegeleiding naar een externe werkplek.

Stappenplan

Voor de dienst Outplacement wordt per traject een stappenplan op maat gewerkt. Gebaseerd op dit stappenplan wordt een prijsvoorstel uitgebracht.

Interesse?

Wilt u meer informatie over de dienst Outplacement of heeft u andere vragen? U kunt ons bereiken middels onderstaande contactgegevens.