Ga voor zeker, punt

PAYROLLING

Wat houdt de dienst Payrolling in?

Wanneer u kiest voor de dienst payrolling dan kiest u ervoor om de juridische aspecten rondom werkgeverschap uit te besteden aan BaanZeker Services (handelsnaam van onze BackOffice partner HelloFlex People 300 BV). Dit houdt in dat de medewerker juridisch bij BaanZeker Services in dienst treedt maar bij u op de werkvloer werkt.

In feite staat payrolling gelijk aan uitzenden. Het grootste verschil is dat u nu de medewerker werft en selecteert en bij BaanZeker Services onderbrengt tegen een zogeheten payrolltarief (gereduceerd tarief). BaanZeker Services neemt als juridisch werkgever de tijdrovende salaris- en personeelsadministratie, verplichtingen, afdrachten en uiteraard de verloning van uw medewerker over. 

Met de payrollservice nemen wij uw medewerker op de loonlijst en worden formeel gezien de werkgever van de medewerker. U als opdrachtgever houdt echter wel de touwtjes in handen. De werknemer werkt onder uw directe leiding en toezicht. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de belangrijkste kernzaken zelf te bepalen, zoals het aannemen van nieuwe medewerkers, de inschaling voor wat betreft het salaris en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Voor wie is Payrolling interessant?

Payrolling is in feite interessant voor elke organisatie met personeel of een organisatie die voornemens is nieuw personeel aan te nemen.

Voordelen Payrolling

Er zijn diverse redenen om gebruik te maken van payrolling:

  • Minder administratieve rompslomp: als u een payrollkracht inhuurt, betaalt u daarvoor een vast tarief aan BaanZeker Services. Wij zijn de officiële werkgever en regelen de uitbetaling van het loon, de afdracht van premies en heffingen aan de Belastingdienst en alle andere administratieve verplichtingen die bij het werkgeverschap horen. Denk aan zaken als het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het toekennen van vakantiedagen en het administreren van de ziek- en herstelmeldingen;
  • Facturen en/of aangiftes van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbodienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) zijn niet meer van toepassing;
  • Alleen de gewerkte uren worden betaald. De personeelskosten zijn dan ook vooraf bekend;
  • Uitbetalingen tijdens vakantieperiodes liggen bij BaanZeker Services. Dit betekent voor u als opdrachtgever: geen gewerkte uren, geen factuur;
  • Geen loondoorbetaling bij ziekte: als juridisch werkgever liggen de ziektekosten en bijbehorende verantwoordelijkheden bij BaanZeker Services;
  • Uitsluiting werkgeversrisico bij ontslag; 
  • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur;
  • Maximale flexibiliteit (meerdere tijdelijke contracten mogelijk in 5,5 jaar tijd).

Aansprakelijkheidsverzekering

Payrollkrachten zijn officieel niet bij u in dienst maar u bent er als opdrachtgever wel verantwoordelijk voor dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de eisen van de wet. Raakt een uitzendkracht betrokken bij een bedrijfsongeval, dan bent u aansprakelijk. Controleer dus of uw aansprakelijkheidsverzekering ook geldt voor uitzendkrachten. 

Overeenkomst

BaanZeker Services zal samen met de medewerker een overeenkomst op payrollbasis aangaan op basis van de door opdrachtgever overeengekomen voorwaarden. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de payrollmedewerkers zijn geregeld in de CAO van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). 

Bij opdracht tussen opdrachtgever en BaanZeker Services worden afspraken gemaakt over zaken als de functie, arbeidsomvang, de duur van de opdracht en het uurtarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd. Op deze overeenkomst van opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u ten allen tijdens opvragen via uw intermediair van BaanZeker.

Verloning (HelloFlex)

Volgens door BaanZeker Services opgesteld jaarschema wordt er 4-wekelijks salaris uitbetaald aan de medewerkers. Per week, uiterlijk op dinsdag na een gewerkte week ontvangt BaanZeker via het digitale systeem (HelloFlex) een weekoverzicht van de daadwerkelijke gewerkte uren en eventuele vergoedingen van de medewerker.

Middels HelloFlex kunt u als opdrachtgever de declaraties van uw medewerkers controleren, eventueel wijzigen en uiteindelijk accorderen. Wekelijks ontvangt u via de mail (of naar wens via de post) uw factuur. Daarnaast biedt HelloFlex u de mogelijkheid uw factuur te downloaden.

Nadat u als opdrachtgever de declaraties heeft goedgekeurd, verwerkt BaanZeker Services op woensdag de geaccordeerde declaraties. Bij het beëindigen van de opdracht zal de medewerker een eindafrekening ontvangen.

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn in de dienst Payrolling, dan schroom niet en neem voor verdere informatie contact op met BaanZeker. Wellicht dat wij uw vragen over bijvoorbeeld onze werkwijze en kosten per medewerker kunnen beantwoorden?