Ga voor zeker, punt

PAYROLLING

Wat houdt de dienst Payrolling in?

Payrolling is in de kern heel eenvoudig. Bij payrolling zoekt u als werkgever zelf een geschikte kandidaat. Vervolgens geeft u het juridische werkgeverschap uit handen aan onze BackOffice partner Payper. Met de payrollservice neemt Payper uw medewerker op de loonlijst en wordt formeel gezien de werkgever van uw medewerker. U als opdrachtgever houdt echter wel de touwtjes in handen. De werknemer werkt onder uw directe leiding en toezicht. Ondertussen fungeert uw intermediair van BaanZeker als uw vaste contactpersoon maar ook als vaste contactpersoon van uw medewerker.

Welke taken worden van u overgenomen?

Omdat Payper juridisch werkgever is, neemt onze BackOffice partner de arbeidsrechtelijke risico's over. Dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot het takenpakket van de payrollservice behoren.

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Payroll valt door de nieuwe wetgeving niet meer onder de definitie van de uitzendovereenkomst. Door de nieuwe wet ontstaat een duidelijk verschil tussen uitzenden en payrollen. Per 1 januari 2020 vallen payrollkrachten in de ketenregeling en hebben ze dezelfde rechten als medewerkers in directe dienst. Dit betekent dus ook dat payrollmedewerkers direct onder de CAO vallen die u voor uw eigen personeel hanteert. Heeft u (een gedeelte van) uw personeel ondergebracht bij een payrollorganisatie of bent u van plan om gebruik te maken van de dienst payrolling dan is het belangrijk om alle arbeidsvoorwaarden van uw onderneming inzichtelijk te hebben.

Meer informatie over het ketensysteem?

Het keten systeem houdt in dat er maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in maximaal drie jaar aan een medewerker mogen worden verstrekt. Dan moet er overgegaan moet worden op een contract voor onbepaalde tijd. Is er tussen de overeenkomsten een onderbreking die zes maanden of langer duurt, dan start het ketensysteem opnieuw.

Staan er contracturen in het contract van uw payrollkracht?

Het eerste jaar wordt er nog geen aantal uur (arbeidsduur) in het contract vastgelegd. De eerste overeenkomst met de werknemer valt namelijk onder een oproepovereenkomst. Na het eerste jaar moet er een voorstel aan de werknemer gedaan worden met daarin opgenomen het aantal contracturen. De medewerker mag dit voorstel accepteren of weigeren. Het voorgestelde aantal contracturen moet minimaal gelijk zijn aan een gemiddelde over de voorafgaande 12 maanden.

Wat als de werknemer de voorgestelde contracturen weigert?

Het kan zijn dat de medewerker geen vaste arbeidsduur in zijn contract wilt hebben. Dit om flexibel te kunnen blijven werken. Weigert de medewerker de voorgestelde uren? Dan zal ook het eerstvolgende contract een oproep overeenkomst zijn.

Voor wie is Payrolling interessant?

Payrolling is in feite interessant voor elke organisatie met personeel of een organisatie die voornemens is nieuw personeel aan te nemen.

Voordelen Payrolling

Er zijn diverse redenen om gebruik te maken van payrolling:

  • Minder administratieve rompslomp: als een medewerker op payrollbasis binnen uw bedrijf werkt, betaalt u daarvoor een vast tarief. Payper is de officiële werkgever en regelt de uitbetaling van het loon, de afdracht van premies en heffingen aan de Belastingdienst en alle andere administratieve verplichtingen die bij het werkgeverschap horen. Denk aan zaken als het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het toekennen van vakantiedagen en het administreren van de ziek- en herstelmeldingen;
  • Facturen en/of aangiftes van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbodienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) zijn niet meer van toepassing;
  • Bij een oproepovereenkomst worden alleen de gewerkte uren gefactureerd. De personeelskosten zijn dan ook vooraf bekend;
  • Uitbetalingen tijdens vakantieperiodes liggen bij Payper in samenwerking met BaanZeker. Dit betekent voor u als opdrachtgever: geen gewerkte uren, geen factuur;
  • Geen loondoorbetaling bij ziekte: als juridisch werkgever liggen de ziektekosten en bijbehorende verantwoordelijkheden bij Payper in samenwerking met BaanZeker;
  • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur.

Aansprakelijkheidsverzekering

Payrollkrachten zijn officieel niet bij u in dienst maar u bent er als opdrachtgever wel verantwoordelijk voor dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de eisen van de wet. Raakt een uitzendkracht betrokken bij een bedrijfsongeval, dan bent u aansprakelijk. Controleer dus of uw aansprakelijkheidsverzekering ook geldt voor uitzendkrachten. 

Verloning middels PayperOne

Voor de verloning van de payrollmedewerkers maakt BaanZeker gebruik van het digitale platform PayperOne. Het platform faciliteert BaanZeker in het juist toepassen van de inlenersbeloning en CAO. Alle cao’s van onze klanten, zijn opgenomen in het platform en altijd beschikbaar. Het platform is gebouwd op de fundering van Salesforce, wereldwijd leider in cloudbased CRM-software, en biedt alle gebruikers maximale transparantie en gemak. Dus ook uw payrollmedewerkers.

Middels PayperOne hebben ze toegang tot hun contracten, urendeclaraties, loonspecificaties en jaaropgaven. Payper heeft een eigen team van ICT-ontwikkelaars dat dagelijks werkt aan het uitbreiden en optimaliseren van het platform. Met deze ontwikkelkracht zijn we in staat om maatwerk te leveren en snel te handelen. We blijven investeren in PayperOne omdat we geloven in innovatie en nieuwe technologieën omarmen.

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn in de dienst Payrolling, dan schroom niet en neem voor verdere informatie contact op met BaanZeker. Wellicht dat wij uw vragen over bijvoorbeeld onze werkwijze en kosten per medewerker kunnen beantwoorden?