Ga voor zeker, punt

UITZENDEN

BaanZeker, uw flexpartner

Om goed in te kunnen spelen op de krapte van de huidige arbeidsmarkt, is het voor veel bedrijven van belang om de samenwerking op te zoeken met een ondernemende en gedreven flexpartner. Een partner die kan voorzien in de toenemende behoefte van flexibel personeel. BaanZeker is een dergelijke partner en interessant voor werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe werknemers.

Wij kennen de markt, beschikken over een uitstekend netwerk en hebben toegang tot een grote groep werkzoekenden. U kunt de werving en selectie van kandidaten dan ook helemaal overlaten aan BaanZeker.

Wat houdt de dienst Uitzenden in?

Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeid. Met de uitzendkracht en de opdrachtgever wordt afgesproken dat de overeenkomst duurt zolang de opdrachtgever werkzaamheden heeft voor de uitzendkracht. Er is vooraf geen vast termijn afgesproken. Dat betekent in de praktijk dat de arbeidsovereenkomst eindigt zodra de opdrachtgever afziet van de diensten van de uitzendkracht (toepassing van het uitzendbeding).

BaanZeker biedt u middels Uitzenden de flexibiliteit om zelf te bepalen of u uitzendkrachten inzet tijdens piek- en dalmomenten binnen uw bedrijf. Heeft u een structurele behoefte binnen uw bedrijf maar niet de expertise in huis of de tijd voor de werving en selectie van kandidaten, ook dan is Uitzenden interessant.

Uitzendbeding

Uitzendbureaus nemen een bijzondere positie in op de Nederlandse arbeidsmarkt. BaanZeker Services mag in een uitzendovereenkomst namelijk gebruik maken van het uitzendbeding. Het uitzendbeding is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat de overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau automatisch eindigt als de opdrachtgever de opdracht beëindigt. Het uitzendbeding mag alleen worden toegepast door ondernemingen die gebruik maken van een uitzend-CAO, zoals die van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen).

Voor wie is Uitzenden interessant?

Uitzenden is in feite interessant voor elke organisatie die voornemens is nieuw personeel aan te nemen. Bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan tijdelijk gespecialiseerd personeel of wanneer er sprake is van een piekperiode. Of wanneer u geen tijd heeft voor de invulling van een structurele vacature en de nieuwe medewerker niet meteen een contract wilt aanbieden .

Voordelen Uitzenden

Het inhuren van personeel middels de dienst Uitzenden heeft diverse voordelen:

  • Tijdwinst: u hoeft geen vacatures op te stellen en offline en online uit te zetten. Daarnaast is het niet nodig om u door tientallen sollicitaties heen te worstelen, diverse kennismakingsgesprekken met potentiële kandidaten te voeren, referenties te checken en afspraken vast te leggen. Dat scheelt u ontzettend veel tijd;
  • U spaart de kosten van personeelsadvertenties uit;
  • Er is sprake van een langere proefperiode. U heeft dan ook langer de tijd om te beoordelen of de nieuwe medewerker geschikt is voor zijn/haar functie en past binnen het bedrijf;

  • Flexibiliteit: een groot voordeel van het werken met uitzendkrachten is dat u hen in veel gevallen kunt inzetten als het past binnen uw planning. In drukke periodes vangt u een piek in de productie bijvoorbeeld op met uitzendkrachten. Wordt het weer rustiger, dan stuurt u in overleg met BaanZeker de uitzendkracht naar huis;
  • Alleen de gewerkte uren worden betaald. Uitbetalingen tijdens vakantieperiodes liggen bij BaanZeker Services. Dit betekent voor u als opdrachtgever: geen gewerkte uren, geen factuur;
  • Minder administratieve rompslomp: als u een uitzendkracht inhuurt, betaalt u daarvoor een vast tarief aan BaanZeker Services. Wij zijn de officiële werkgever en regelen de uitbetaling van het loon, de afdracht van premies en heffingen aan de Belastingdienst en alle andere administratieve verplichtingen die bij het werkgeverschap horen. Denk aan zaken als het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, het toekennen van vakantiedagen en het administreren van de ziek- en herstelmeldingen;
  • Facturen en/of aangiftes van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbodienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) zijn niet meer van toepassing;
  • Geen loondoorbetaling bij ziekte: als juridisch werkgever liggen de ziektekosten en bijbehorende verantwoordelijkheden bij BaanZeker Services; 
  • Uitsluiting werkgeversrisico bij ontslag;
  • U betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur.

Aansprakelijkheidsverzekering

Uitzendkrachten zijn officieel niet bij u in dienst maar u bent er als opdrachtgever wel verantwoordelijk voor dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de eisen van de wet. Raakt een uitzendkracht betrokken bij een bedrijfsongeval, dan bent u aansprakelijk. Controleer dus of uw aansprakelijkheidsverzekering ook geldt voor uitzendkrachten. 

Backoffice

De verloning en uitbetaling worden voor BaanZeker verzorgd door ons externe administratiekantoor BaanZeker Services, een handelsnaam van HelloFlex People 300 BV (KvK 32136746).

NBBU-CAO

HelloFlex People 300 BV is lid van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Alle BaanZeker uitzendmedewerkers werken dan ook conform de NBBU-CAO.

SNA-keurmerk

HelloFlex People 300 BV heeft het betrouwbare SNA Keurmerk NEN 4400-1. Dit geeft aan dat wij onze (personeels)administratie op orde hebben, afdrachten tijdig verzorgen en de ingehuurde medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn in de dienst Uitzenden, dan neem voor verdere informatie contact op met BaanZeker. Wij helpen u graag!