Ga voor zeker, punt

WERVING & SELECTIE

Wat houdt de dienst Werving & Selectie in?

Een medewerker vertrekt, maakt promotie of een project vereist toch meer mankracht dan in eerste instantie gedacht werd. U heeft dringend één of meerdere nieuwe medewerker(s) nodig. Hoe pakt u dit aan?

U beseft dat een goed werving- en selectieproces strategisch belangrijk is voor uw onderneming om concurrerend te blijven. Het onderscheid wordt immers gemaakt door het talent dat aanwezig is en heeft een directe impact op de bedrijfsresultaten. U als HR Manager, directeur of filiaalmanager bent bovendien prima in staat om uw eigen personeel te werven en te selecteren.

Maar wellicht kunt u zich beter de volgende vraag stellen: Waarom zou ik mijn kostbare tijd besteden aan het werven en selecteren van personeel?

U merkt al snel dat het uitzetten van een vacature niet voldoende is om aan tafel te komen met de juiste kandidaten. Het uitblijven van resultaat zorgt ervoor dat u veel tijd (en dus ook geld) in de werving moet blijven steken en dat er gaten in de uitvoering van uw organisatie vallen. Uiteraard voert dit de werkdruk binnen het bedrijf op.

Op zulke momenten staat BaanZeker graag voor u klaar. BaanZeker is een arbeidsbemiddelaar die onder andere de dienstverlening Werving & Selectie aanbiedt. Werving en selectie, ook wel Recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van uw organisatie. Het werven en selecteren van personeel is een vak en kost veel tijd. Dus wellicht is het een optie om dit uit te besteden aan BaanZeker en u volledig te concentreren op uw core business.

Welke taken neemt BaanZeker van u over?

Of u nu op zoek bent naar een KAM Manager of een HR Generalist. Middels de dienst Werving & Selectie neemt BaanZeker het volledige werving- en selectieproces van u over. Selectie vindt enerzijds plaats aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheid en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie. Anderzijds aan de hand van de bij BaanZeker bekende hoedanigheden en kundigheden van kandidaten.

  • BaanZeker kan indien gewenst ondersteuning bieden bij het opstellen van een functieprofiel.
  • Wervingskanalen worden in kaart gebracht.
  • Indien overeengekomen zal een mediavoorstel worden uitgewerkt.

Uw voordelen van de dienst Werving & Selectie:

Zoals u al eerder heeft gelezen, kent Werving & Selectie vele voordelen:
  • Tijdwinst: een uitbesteding via BaanZeker vraagt om een investering maar zelf doen kost minstens zo veel en meestal meer;
  • Expertise winst: u hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. BaanZeker beschikt over de juiste processen, methoden, wervingskanalen, kandidaten databases, enz.;
  • Sparren met een externe expert over de functie en de persoon die hierbij past, geeft wellicht een verbeterd of zelfs een nieuwe beeld over de functie;
  • Een professionele selectie van kandidaten.

Wat kost de dienst Werving & Selectie?

Voor de dienst Werving & Selectie (arbeidsbemiddeling) geldt een fee berekend over het bruto jaarsalaris (incl. vakantietoeslag). De fee wordt in twee termijnen betaald:

  • 1/2 bij aanvang dienstverband;
  • 1/2 na voortzetting dienstverband na de afgesproken proeftijd.

Interesse?

Mocht u geïnteresseerd zijn in de dienst Werving & Selectie maar nog een aantal vragen hebben? Schroom niet en neem voor verdere informatie contact op met BaanZeker.