Ga voor zeker, punt

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van BaanZeker, www.baan-zeker.nl. Op een ieder die de website van BaanZeker bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van BaanZeker zijn te raadplegen, zijn steeds alle voorwaarden van deze disclaimer van toepassing.

Informatie en gebruik van de website

De informatie op deze website is van algemene aard en houdt geen advies in. Hoewel de informatie op de website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan BaanZeker niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij stellen het uiteraard wel op prijs dat u ons informeert zodra u onjuiste informatie tegenkomt. Dat kan via ons e-mailadres info@baan-zeker.nl.

 

BaanZeker is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door BaanZeker worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. BaanZeker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. De informatie op dergelijke websites is door BaanZeker niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

Copyright

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, te kopiëren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van BaanZeker en een andere internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BaanZeker.

U wordt echter wel via de website van BaanZeker de mogelijkheid geboden om de vacatures vermeld op de website van BaanZeker te delen via WhatsApp, LinkedIn, Twitter en Facebook. Ook is het mogelijk om de desbetreffende vacatures te mailen en te printen voor eigen persoonlijk gebruik of om te delen met andere geïnteresseerden.

Privacy

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld. BaanZeker behandelt uw persoonsgegeven dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van BaanZeker.

Wijzigingen

BaanZeker is te allen tijde gerechtigd de aangeboden informatie op de website, alsook de tekst van deze disclaimer, eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie.

Geschillen

Op alle geschillen die samenhangen met (het bezoek/gebruik van) deze website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die samenhangen met (het bezoek/gebruik van) deze website en voor zover de berechtiging van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond.